نرم افزار انتخاب موتور مناسب کرکره اتوماتیک با توجه به ابعاد تیغه بر حسب نیوتن بر متر

برای انتخاب مناسب موتور کرکره باید به وزن تیغه ها و ابعاد ان توجه کرد،با در نظر گرفتن هر متر مربع  تیغه مرغوب که حدود 7 تا 8 کیلوگرم می باشد شما می توانید با وارد کردن عرض و طول تیغه دراین نرم افزار موتور مناسب توبولار و ساید را بر حسب نیوتن بر متر بدست اورید.عدد بدست امده با در نظر گرفتن ضریب اطمینان برای بالا بردن طول عمر موتور می باشد.در ضمن این محاسبه برای تیغه مرغوب دوجداره الومینیومی می باشد.موتور ساید
* = توبولار نیوتن
ساید نیوتن